Vorbasse marked 2023

Nyt Hesteliv har været på Vorbasse marked igen i år.

Det vi så var heste, der stod hele dagen bundet til en pæl eller lastbil. Heste, der var helt slukkede, og som ikke havde det godt på markedet. Selv om en dyrlæge havde godkendt dyr og forhold, mener vi, at mange ting var meget kritisable.

Flere heste var alt for tynde, havde sår og skrammer og/eller uplejede hove. Der var mange spanske heste på markedet med nye og gamle skader. De var importeret til Danmark til salg på markederne, og skulle herefter sendes retur til Holland. Mange af hestene havde også mærker efter Seretta – et spansk torturinstrument, der minder om en hackamore, blot med pigge på næsestykket. (se billede)

Der stod kaniner i alt for små burer, som i stress bed hinanden og havde sår og bidmærker især i ørerne. Kaniner er et kolonidyr, der kun samles i naturen over jorden, når de skal spise, så de kan advare hinanden ved farer.

Ingen dyr hører til på et marked, der er en gammeldags måde at handle med dyr. Vi er nu i en digital tidsalder, hvor dyrene kan stå trygt i deres vante omgivelser og blive solgt.

Vi har en dyrevelfærdslov, der helt bliver overset af både politikere og menig folk, når det gælder dyr på markeder.

  • 1. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven har endvidere til formål at varetage dyreetiske hensyn.

Der er intet på et marked, der handler med dyr, der kan kaldes god dyrevelfærd og der tages ikke hensyn til dyrene som levende og sansende væsener.

  • 2. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Der er ofte angstfuldt for dyr at blive flyttet fra deres vante omgivelser og kørt rundt til markeder, hvor der er mange mennesker og meget larm. Dyrene bliver ofte meget stressede og lukker helt ned eller bliver udad reagerende (aggressive, urolige, bider, sparker).

  • 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Selv om der bliver sørget for foder og vand på markederne, kan det ikke kaldes omsorgsfuldt at lade heste stå bundet en hel dag i brændende sol eller silende kold regn. Det er ikke hensigtsmæssigt for deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov at stå bundet, da heste, kaniner, høns med fleres behov er megen bevægelse med den kontakt til deres artsfæller, som de ønsker.

FÅ NU DYRENE VÆK FRA MARKEDERNE POLITIKERE!!!

Billederne må bruges med kildeangivelse.