Af med hest

Skal du af med din hest?

nyt hesteliv kan hjælpe med at finde en plejefamilie til din hest. nyt Hesteliv overtager ejerskabet af hesten og anbringer den hos en plejefamilie, som på forhånd er godkendt af nyt Hesteliv. nyt hesteliv vil efterfølgende komme på tilsyn for at se, at hesten stadig har det godt. nyt Hesteliv beholder ejerskabet, så hesten ikke kan videresælges, og nyt hesteliv tager altid hesten tilbage, hvis plejefamilien ikke længere kan have den eller ikke længere opfylder betingelserne for at være plejefamilie. Inden hesten kan sendes ud til en ny familie, skal den være vaccineret, chippet, have haft tandeftersyn, haft smed og være ormebehandlet. Tidligere ejer har altid lov til at komme og se til hesten, uanset om den står hos nyt Hesteliv eller hos en plejefamilie.

Der er 3 valgmuligheder:

A. Hesten bliver stående hos dig, indtil vi finder en familie

Vi tager et opstartsgebyr på: kr. 500. Når dette er betalt, kommer hesten på vores hjemmeside, der bliver udsendt et nyhedsbrev om, at hesten søger familie mv.

Opstartsgebyret dækker det store arbejde, som nyt Hesteliv laver i forbindelse med at søge nye familier til hestene. Beløbet refunderes ikke.

Når nyt Hesteliv har fundet og godkendt en familie, betales et formidlingsgebyr på kr. 2000

– Ialt kr. 2.500

B. Hesten flyttes til nyt Hesteliv og opstaldes her, indtil vi finder en familie

Hvis hesten skal stå hos nyt hesteliv, indtil en plejefamilie findes, betales almindelig opstaldning jfr. gældende prisliste. Hesten tilhører ejeren, indtil en plejefamilie er fundet og står derfor stadig for de løbende udgifter til smed, dyrlæge mv. Der kan være venteliste.

C. Nyt Hesteliv overtager ejerskabet af hesten med det samme

nyt Hesteliv kan også overtage ejerskabet af hesten inden, vi har fundet en plejefamilie. Hesten anbringes på nyt Hesteliv, som dermed fra anbringelsesdatoen overtager ejerskabet og dermed også al pasning og løbende udgifter i forbindelse med hesten. Dette er en meget populær løsning, hvorfor der kan være venteliste.

Der betales et overtagelsesgebyr (inkl. moms) på

kr. 12.500 (hest + stor pony) + sponsorat kr. 500 (indtil hesten finder nyt hjem)

kr. 6.250 (lille pony) + sponsorat kr. 285 (indtil hesten finder nyt hjem)

Spørgsmål rettes til

Janne Junker, info@nyt-hesteliv.dk eller på tlf. 2635 5865 mellem kl. 10-16 eller fastnet 4879 5865