Anmeld her

Udfyld skemaet nederst på siden

Procedure hvis du vil anmelde en sag

Anmeld en sag til os, hvis du ser heste og ponyer, som er vanrøgtede. Du må gerne ringe til os i den forbindelse, men det er vigtigt, at vi får anmeldelsen skriftligt på mail. Vi skal bruge dit navn, adresse og telefonnummer. Anmeld via skemaet nedenfor.

Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have billeder af det, du vil anmelde.

Vores dyreværnsleder er:

Janne Visnek

Tlf. 23293510

Anonym

Som anmelder er du anonym overfor anmeldte og myndighederne. nyt Hesteliv vil fremstå som anmelder. 

Procedure efter modtagelse af anmeldelse

Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi og/eller vores livreddere efterfølgende tage ud og vurdere, hvad der videre skal gøres:

Er der nogen overskridelse af Dyreværnsloven eller Lov om hold af heste?

Kræver hestene dyrlæge?

Er det en grov overtrædelse, vil politiet blive tilkaldt.

Ved mindre overtrædelser vil vi rådgive hesteejeren og evt. prøve at hjælpe dem af med hesten. Hvis det er nødvendigt, laver vi aftale med ejeren om at komme på tilsyn igen for at sikre, at der sker en positiv udvikling med hesten. Herefter vil vi følge op på sagen. Kun politiet kan give påbud, handle og fjerne hestene.

Politi

Når vi har politianmeldt en sag, er sagen overdraget politiet for det videre forløb. Politiet vil ofte tage en dyrlæge med ud og føre tilsyn, da politiet ikke har den faglige ekspertise. Herefter vil dyrlægen rådgive politiet, som vil handle derudfra.

Politiet kan vælge at anbringe hestene på et internat, indtil sagen enten kommer for retten eller hestene gives tilbage til ejeren. Hvis de ikke tilbagegives, kan politiet vælge at sætte hestene på auktion for at minimere omkostningerne. Det betyder derfor, at hestene ikke umiddelbart er “reddet”, fordi politiet har fjernet hestene. Det er kun en midlertidig foranstaltning. Hvis nyt Hesteliv får mulighed for at overtage hestene, vil vi til enhver tid gøre dette.

Ingen heste fra nyt Hesteliv bliver videresolgt

Hvis nyt Hesteliv overtager ejerskabet af hestene, vil de aldrig blive videresolgt, men kan komme ud i plejefamilier, som på forhånd er godkendt af nyt Hesteliv. Vi vil resten af hestens liv føre tilsyn som den retmæssige ejer.

Fortrolighedspolitik i henhold til den nye Persondatalov (Persondataforordring) 2018.

Alle personlige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en dyreværnssag, behandles fortroligt og opbevares elektronisk forsvarligt på en lukket server, hvor kun foreningsformanden og dyreværnslederen har adgang.
En af Nyt Hestelivs repræsentanter får sagen udleveret som dokument, som også benyttes til rapportskrivning. Når sagen er endeligt afsluttet, slettes/destrueres dokumentet, og der forefindes ingen papirudgaver herefter.

    Jeg vil gerne indgive anmeldelse mod følgende person:

    Adressen er anmeldtesAdressen er hvor hesten står

    Billed dokumentation er ekstremt vigtigt i disse sager. Har du billeder, så send dem venligst til info@nyt-hesteliv.dk. Skriv at du har anmeldt en sag via hjemmesiden og adressen på anmeldte eller der hvor hesten står – så gør det vores arbejde meget nemmere.