Internatet

nyt Hestelivs internat er godkendt af politiet til at modtage vanrøgtede og syge heste og ponyer. Her opholder sig ca. 90 heste, ponyer og æsler i alle aldersgrupper, størrelser og racer. De har hver deres historie at fortælle. Nogle har haft et godt liv, andre har været igennem nogle hårrejsende oplevelser.

Alle dyr går i løsdrift. Løsdriftene kan deles op i mindre enheder, hvis det er nødvendigt. Ponyer og heste går adskilt. Gamle heste og andre, som har brug for ro, kommer i boks om natten. Undtagen i sommermånederne.

nyt Hesteliv er afhængig af økonomisk og frivillig hjælp for at kunne drive internatet. Vi bruger en del tid på at søge legater og fondsmidler. Vi har været heldige at få tildelt penge fra Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdspulje. Disse penge gør, at vi kan ansætte 1-2 dyrepassere i stalden. Herudover har vi fået midler fra Tips og Lotto, som hovedsaligt går til at dække omkostningerne til vores medlemsblad og mindre aktiviteter. Endvidere har vi fået større og mindre legatsmidler tildelt, som alle er med til at hjælpe hestene. Vi arbejder på at få så mange mennesker som muligt til at adoptere en hest, og vi kontakter forskellige firmaer med henblik på sponsorater og annoncer i medlemsbladet.

Det koster ca. 2000 kr. om måneden at holde hver hest med foder, vand, halm og wrap. Ponyer og æsler er lidt billigere i drift. Herudover kommer udgifter til smed og dyrlæge. Ved modtagelse af vanrøgtede dyr er der ofte store udgifter til smed og dyrlæge.

nyt Hesteliv er godkendt af SKAT efter §8A som velgørende forening. Dette betyder, at de bidrag, vi modtager, kan trækkes fra på selvangivelsen. Det betyder også, at vi kan modtage arv og testamentariske gaver og fritages for boafgift.

Modtagelse

Ankomst

Ved ankomsten til nyt Hesteliv bliver den vanrøgtede hest holdt isoleret fra de øvrige heste både på fold og i stald af hensyn til smitsomme sygdomme som eksempelvis kværke.

Dyrlæge

Dyrlægen bliver tilkaldt for at undersøge hestens sundhedstilstand, ordne tænder, parasitbehandle og vaccinere. Foderplan og eventuel medicin bliver aftalt.

Meget udsultede heste starter langsomt op med at få mange små måltider om dagen for at undgå kolik.

De fleste vanrøgtede heste er ikke vant til at spise ret meget. Derfor skal deres tarmsystem langsomt vænne sig til mad.

En del af de ponyer, vi modtager, er hingste, og de bliver kastreret, så snart deres tilstand tillader det.

Smed

Smeden tilkaldes for at beskære hove.

Ved særlig grov vanrøgt kan det være nødvendigt at beskære hesten over flere gange.

Hesteflokken

Herefter får hesten ro til at finde sig tilrette i sine nye omgivelser.

Efter tidligst 3 uger vil hesten blive integreret i hesteflokken. Først da ved vi, om hesten har smitsomme sygdomme eller ej.

I begyndelsen er den sammen med nogle få af de venlige heste for derefter at blive integreret i den store flok.

Hvornår det endelig sker afhænger meget af omstændighederne, hvilken tilstand den er i, og om det er en stærk eller svag hest.