Internatet

nyt Hestelivs internat er godkendt af politiet til at modtage vanrøgtede og syge heste og ponyer. Her opholder sig ca. 90 heste, ponyer og æsler i alle aldersgrupper, størrelser og racer. De har hver deres historie at fortælle. Nogle har haft et godt liv, andre har været igennem nogle hårrejsende oplevelser.

Alle dyr går i løsdrift. Løsdriftene kan deles op i mindre enheder, hvis det er nødvendigt. Ponyer og heste går adskilt. Gamle heste og andre, som har brug for ro, kommer i boks om natten. Undtagen i sommermånederne.

nyt Hesteliv er afhængig af økonomisk og frivillig hjælp for at kunne drive internatet. Vi bruger en del tid på at søge legater og fondsmidler. Vi har været heldige at få tildelt penge fra Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdspulje. Disse penge gør, at vi kan ansætte 1-2 dyrepassere i stalden. Herudover har vi fået midler fra Tips og Lotto, som hovedsaligt går til at dække omkostningerne til vores medlemsblad og mindre aktiviteter. Endvidere har vi fået større og mindre legatsmidler tildelt, som alle er med til at hjælpe hestene. Vi arbejder på at få så mange mennesker som muligt til at adoptere en hest, og vi kontakter forskellige firmaer med henblik på sponsorater og annoncer i medlemsbladet.

Det koster ca. 2000 kr. om måneden at holde hver hest med foder, vand, halm og wrap. Ponyer og æsler er lidt billigere i drift. Herudover kommer udgifter til smed og dyrlæge. Ved modtagelse af vanrøgtede dyr er der ofte store udgifter til smed og dyrlæge.

nyt Hesteliv er godkendt af SKAT efter §8A som velgørende forening. Dette betyder, at de bidrag, vi modtager, kan trækkes fra på selvangivelsen. Det betyder også, at vi kan modtage arv og testamentariske gaver og fritages for boafgift.