Opret testamente

Arv til Foreningen Nyt Hesteliv

Når du betænker Foreningen Nyt Hesteliv, kan ældre, nødstedte eller syge heste få et hjem eller et otium. Det, du efterlader, kan blive starten på et nyt og bedre liv for en hest.

At oprette et testamente

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Foreningen Nyt Hesteliv, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue.
Ved at oprette testamente gør du det lettere for dine pårørende. De er således ikke i tvivl om, hvad du ønsker, at dine penge skal bruges til. Uden testamente bliver arven fordelt efter arvelovens regler.
Et testamente kan se ud på mange måder og kræver oftest en særlig udformning og behandling.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vitterlighedsvidner, der ikke er betænkt i testamentet. Du kan oprette testamentet ved brug af advokat/jurist.

Testamentet skal til sidst skrives fysisk under for at være juridisk gyldigt. Den sikreste måde at skrive testamentet under på er foran en notar. Ved underskrift foran notar, er der ikke tvivl om testamentets gyldighed. Notaren opbevarer en kopi af testamentet. Et besøg hos notaren koster 300 kr.

Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær organisation og er derfor fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til Foreningen Nyt Hesteliv, går ubeskåret til vores arbejde for ældre, nødstedte eller syge heste.

Nyt Hestelivs advokat

Ønsker du at oprette testamente til fordel for Nyt Hesteliv, er du meget velkommen til at kontakte vores samarbejdspartner

Mogens Klausen Administration ApS

cvr. 16 27 33 92

ved at ringe på tlf. 21 67 75 28 eller sende en mail til mokl@advodan.dk, hvor Mogens Klausen sidder klar til at hjælpe Jer.

Hans adresse er

Prins Valdemars Vej 41, 2820 Gentofte.

Mogens Klausen er cand. jur. og han har gennem et langt liv hjulpet organisationer med oprettelsen af testamenter

Spar arveafgift og støt velgørenhed

Vidste du, at dine arvinger muligvis kan spare arveafgift samtidig med, at du donerer arv til velgørenhed?

Hvem kan spare arveafgift?

”Fjern” familie, venner, mv. kan spare arveafgift. Fjern familie er f.eks. søskende, niece, nevø, farbror, morbror, faster, moster osv.
Personer i nærmeste familie kan som udgangspunkt ikke spare arveafgift.* Nærmeste familie er f.eks. børn, børnebørn, forældre, samlever. Ægtefæller betaler ikke arveafgift.

Hvor meget arveafgift kan spares?

Fjern familie, venner eller andre, betaler op til 36,25 % i samlet afgift, når der arves. Dette kan nedbringes til 30 %. Den samlede udbetalte arv ser således ud:

·  Når du ikke mindsker arveafgift: Den udbetalte arv kan ende med at blive ned til 63,75 % af det arvede beløb.

·  Når du sørger for at mindske arveafgift: Den udbetalte arv vil være 70 % af det arvede beløb.

Der kan således spares op til 6,25 % i afgifter. Dette bliver til en besparelse i arveafgifter på op til 62.500 kr. pr. million kr.

Hvordan mindskes arveafgiften?

Du mindsker arveafgiften ved at oprette et testamente. I testamentet vælger du, at arveafgiften skal mindskes for de arvinger, der er fjern familie/venner mv.

Hvordan fungerer det i praksis?

I praksis vil dine arvinger modtage 70 % af arven, og en velgørende organisation vil modtage 30 % af arven.
Kravet for at den velgørende organisation arver er, at den betaler dine arvingers arveafgift. Du vælger selv, hvilken organisation, der skal hjælpe dine arvinger med at mindske arveafgiften.

Hvor meget doneres til velgørenhed?

Når du mindsker arveafgiften, donerer du samtidig arv til velgørenhed. Følgende får mere ud af arven.

·  Dine arvinger får op til 6,25 % mere ud af arven. Dvs. 62.500 kr. ekstra arv pr. mio. kr.

·  Den velgørende organisation får op til 4,63 % af arven som donation. Dvs. op til 46.300 kr. pr. mio. kr.

Det kan ende med at blive rigtig mange sparede penge for dine arvinger. Den velgørende organisation kan ligeledes se frem til at modtage flotte donationer.