Opret testamente

Arv til Foreningen Nyt Hesteliv

Når du betænker Foreningen Nyt Hesteliv, kan ældre, nødstedte eller syge heste få et hjem eller et otium. Det, du efterlader, kan blive starten på et nyt og bedre liv for en hest.

At oprette et testamente

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Foreningen Nyt Hesteliv, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue.
Ved at oprette testamente gør du det lettere for dine pårørende. De er således ikke i tvivl om, hvad du ønsker, at dine penge skal bruges til. Uden testamente bliver arven fordelt efter arvelovens regler.
Et testamente kan se ud på mange måder og kræver oftest en særlig udformning og behandling. Foreningen Nyt Hesteliv anbefaler, du får hjælp fra en advokat til at udfærdige et testamente.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en advokat til at udfærdige testamentet og dernæst underskriver testamentet foran en notar. På den måde er der ikke tvivl om testamentets gyldighed. Notaren opbevarer en kopi af testamentet. Et besøg hos notaren koster 300 kr.

Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær organisation og er derfor fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til Foreningen Nyt Hesteliv, går ubeskåret til vores arbejde for ældre, nødstedte eller syge heste.

nyt Hestelivs advokat

Man kan kontakte nyt Hestelivs advokat, hvis man ønsker hjælp eller rådgivning.

Jytte Holm-Larsen
Advokat (H)

Partner – Mediator

ADVODAN
Havnegade 39 ∙ 1058 København K.

Tlf: 70301006 ∙ Direkte: 88330510 ∙
www.advodan.dk 

Cvr. nr. 34289867

cid:image002.png@01CF37C2.50366940