Vandrefold – den udvidet løsdrift

En vandrefold er god af mange grunde. Om du har tynde eller tykke heste, store eller små, unge eller gamle eller en blandet flok.

De gamle heste for styrket deres led og muskler i vandrefolden og konkurrence heste får stimuleret hjernen, så den ofte bliver mere fokuseret.

Definition

En vandrefold er en lang sti på minimum 2 meters bredde, hvor der ingen blindgyder er.

Hvordan laver man en vandrefold.

Der er 2 ting man skal tage i betragtning når man laver en vandrefold. Den ene er, at stien skal være så bred, at den største hest kan vende sig på den. Den anden er, at der ingen blindgyder må være, så en svag hest ikke kan blive fanget af en stærkere hest i blindgyden.

Har du de 2 ting på plads, kan du gå i gang med den egentlige planlægning.

Hvad vil du gerne opnå med de vandrefold? Skal den være udfordrende/spændende for dine heste? Vil du gerne have øget bevægelse i flokken? Skal du undgå græs, eller måske alle delene på en gang? Vandrefolde kan udformes på mange måder og kun din fantasi sætter grænsen.

Længde og bredden.

Der er ikke nogen regel for længden på en vandrefold, men der er dog nogle ting man skal være opmærksom på. Hvis vandrefolden skal bruges til nøjsomme heste, eller heste, der ikke må for meget græs/er forfangen, skal man ikke lave for lange eller for brede stier. Hestene skal kunne ”ødelægge” græsses på stierne med deres vandring, så græsset ikke gror uhindret. Som udgangspunkt vil vi anbefale en 400 meter lang sti til 2 heste, og herefter 100 meter ekstra pr heste. Det kan godt være du skal justere dette hen ad vejen, og derfor er det en god ide at bruge flytbare pæle i starten, til man har fundet ud af, hvad der fungerer for hestene.

Skal du ikke tage hensyn til mængden af græs, kan du variere længden og bredden efter hvad du synes er bedst.

Øg vandringen

For at få mest mulig vandring på stierne, skal man sørge for at vand og grovfoder er i hver sin ende at vandrefolden. F.eks er det nok mest praktisk at vandet er i den ende, hvor stalden og vandrør er. Man kan så lave foder/høstationer på sporet – eventuelt lave nogle hak langs stien, hvor høkasserne kan stå. Lav minimum 2 foderstationer, så de svage heste altid har muligheden for at tilgå grovfoder.

Du kan også tage skridtet videre og lave en Paddock Paradise vandrefold. Læs mere om dette på facebooksiden Paddock Paradise Danmark eller bogen Paddock Paradise.

Goder råd

Husk altid at lave afrundede hjørner på stien, så hesten ikke skal rundt om et skarp hjørne.

Vil man helt undgå græs, kan man starte med at lave en sti med en harve, inden man sætter pælene. Skal man året rundt undgå græs, kan man harve stien med jævne mellemrum. Her er det så en god ide at lave stien bred nok til harven, så pælene ikke skal flyttes hele tiden.

Hvad med midterstykket?

Mange spørger hvad man kan bruge dette til.

Du kan enten bruge det til at slå wrap på hvis det er stort nok. Nogen bruger det til sommergræsning og andre igen ligger deres ridebane her. I disse tider, hvor der er så meget fokus på biodiversitet, lader nogle det vokse til med vilde (eller tilsåede) blomster, til glæder for bier og insekter

Lovgivningen

Da lovgivningen foreskriver, at man minimum skal have et område på 20 x 40 meter til 4 heste, er det en god ide at lave vandrefolden i forlængelse af området ved løsdriften, for at opfylde lovgivningen. Selv om hesten for meget mere bevægelse i en vandrefold, er loven ikke skrevet så selve vandrefolden kan opfylde lovens mål.

Læsestof og gode råd

Der findes flere bøger indenfor dette emne, blandt andet kan nævnes ”Det naturlige hestehold” og ”Paddock Paradise”. På facebook er der flere forskellige grupper inden for den lille- eller udvidet løsdrift, hvor man kan stille spørgsmål eller få inspiration.

Du kan også læse Nyt Hestelivs artikel om hvordan man laver en løsdrift HER og få flere ideer til at gøre vandrestien mere spændende for din hest.

Vandrefolden i billeder.

Start med at tage et billede af din grund på google. Herpå kan du tegne ind hvordan du kunne tænke at din vandrefold kan se ud.


Her er der tegnet ind, med rødt, folden ved løsdriftshusene. De gule streger viser hvor folden går ud i stierne/vandrefolden.


Vandrefolden skitseret på google


Den store fold med løsdriftshusene på. Her er det rundbuer.


Stierne med de flytbare pæle, så man let kan gøre stien breddere eller smallere, eller flytte eller udvide hakkene til høstationerne.


Et hak til høstationen, så de heste, der vil gå videre/forbi, let kan det, mens andre står og spiser.


Afrund hjørnerne, så hestene lettere kan komme rundt – især hvis de har fart på. Det skåner led og sener.