Slagtertransporter

Kampen mod de lange hestetransporter

Kampen mod hestetransporter på tværs af Europa er desværre langt fra slut. Flere tusinde heste transporteres årligt igennem EU for at ende deres dage i et slagtehus i et fremmed land. Den britiske organisation World Horse Welfare har velunderbyggede undersøgelser af hestenes forhold under slagtetransporterne og er en af forkæmperne for at stramme reglerne på området. Organisationen estimerer, at op mod 100.000 heste årligt transporteres til destinationer, hovedsageligt i Italien, med henblik på slagtning.

Forholdene under de dagslange transporter er elendige. Hestene er stuvet sammen på alt for lidt plads, de får ikke tilstrækkelig hvile, mad eller vand, og dette har svære konsekvenser for de i forvejen svækkede heste, der af den ene eller anden årsag er blevet kasserede. Hestene får skader af slag under transporten og lider voldsomt på grund af udmattelse, dehydrering og stress. Smitsomme sygdomme spreder sig hurtigt på grund af dårlig hygiejne i de tætpakkede transporter og forværrer forholdene yderligere for de udmattede og svagelige heste.

Denne form for lidelse er ikke alene grusom, den er fuldstændig unødvendig! Slagtning af heste bør foregå inden for en radius af en begrænset transportafstand. Efter slagtning kan kødet eksporteres under ganske udmærkede forhold. Kvaliteten af kødet er den samme. 100.000 hestes lidelser kunne minimeres.

Hestens fysik øger risikoen for overlast under lange transporter

Det er en generel opfattelse, at heste kan transporteres på samme måde og i samme omfang som for eksempel kvæg eller svin. World Horse Welfare pointerer imidlertid, at heste rent fysisk har langt større risiko for at lide overlast under transport end andre husdyr. Eksempelvis termoregulerer heste dårligere end f.eks. kvæg og får ved høje temperaturer. Dermed har heste højere risiko for dehydrering og som følge heraf forhøjet modtagelighed for smitsomme sygdomme (nedsat immunforsvar) og forhøjet risiko for at kollapse på grund af varme og udmattelse. Heste, der sendes til slagtning, er ofte svagelige, syge eller gamle og reagerer derfor endnu voldsommere på den høje temperatur i den lille, lukkede transportkasse med minimum ventilation.

World Horse Welfares undersøgelser viser desuden, at heste har større risiko for at komme til skade under transport, simpelthen fordi de er bygget anderledes. Deres tyngdepunkt er placeret højere end hos andre husdyr, og dette påvirker i høj grad deres evne til at holde balancen ved f.eks. opbremsninger eller sving. Heste bærer 60% af deres kropsvægt på forbenene. De holder balancen ved hjælp af især hals og hoved, men under transporterne frarøves de ofte denne mulighed med stramme reb, der forhindrer hestene i at positionere hals og hoved i forhold til deres tyngdepunkt. De har desuden brug for tilstrækkeligt plads omkring sig for at placere hovene længere fra hinanden end normal position. Dette gør dem i bedre stand til at holde balancen. Denne mulighed bliver de ligeledes sjældent givet, da pladsen ikke tillader det. Pladsen tillader heller ikke, at hesten hviler sig. En hest, hvis ben har givet op af træthed eller som er væltet på grund af overbalance, kan umuligt rejse sig igen på den smule plads, den har under transporten. I panik forsøger den måske at kæmpe sig op, men efter timers forgæves forsøg har den gjort så meget skade på sig selv, at den i udmattelse må give op. Rebene strammer stadig om halsen, og de blødende ben værker, men der er stadig mange timers transport forude.

Vær forsigtig, når du afsætter din hest

Vores råd er: Udsæt aldrig din hest for de lange hestetransporter. Løb aldrig den risiko at overlade det til en anden at sørge for, at din hest bliver aflivet eller afsat til slagtning. Der er et meget lille marked for hestekød i Danmark, og det er sandsynligt, at hesten sendes ud af landet! Hvis du er nødt til at aflive din hest, sikrer dig, at det forgår på en ordentlig, værdig måde uden unødvendige lidelser for dyret. Se siden aflivning (internt link).

Læs mere om World Horse Welfare på http://www.worldhorsewelfare.org/ (eksternt link)

/iFoto: World Horse Welfare/i

/iFoto: World Horse Welfare/i