En sag ved Agerbæk

Vi fik en anmeldelse på meget kritisable forhold for nogle shetlandsponyer og nogle køer. Ponyerne var fyldt med orm, havde snabelhove og var meget sky. 8-10 shetlandsponyer stod i en boks 2 x 3 m. I det ene hjørne af boksen stod en hingst bundet i en halsrem. I det modsatte hjørne stod en anden hingst ligeledes bundet i sit eget lille aflukke, som ikke var større end at den lige nøjagtig kunne dreje rundt i den primitive boks. Nogle af hopperne er i fol. Ponyerne var nussede og beskidte, synlig rygrad og store maver.

Vi fik fat i en livredder i nærområdet, som hurtigt rykkede ud. Hun blev noget chokeret over det syn, der mødte hende: Der stod to hingste bundne, den ene i grime, trods det den stod i en ”boks”. Den havde snoren rundt om benet. Den anden hingst var bundet i ca 1 m. reb inde i hoppeboksen. Den forsvarede sig konstant for hopperne og sparkede og forsøgte at stejle. Der var ca. 10 køer opbundne. Den ene var formodentlig en tyr. Der var en del kalve som løb frem og tilbage mellem køerne og væggen, det var nemlig sådan at du ikke kunne gå bagved køerne. De lå alle ned, ingen prøvede at rejse sig selvom jeg gav dem meget kontakt og berøring. De lå alle i deres eget skidt, så godt som ingen strøelse overhovedet. De var bundet i meget korte lænker, omkring de 30 cm. De havde intet vand. De små kalve vil helt sikkert komme i klemme, hvis de prøver at komme op på siden af deres mor. ”Boksene” eller rettere afskærmningen mellem køerne var gammelt metalafskærmning som var ved at vælte ned over dem. Afskærmningen blev holdt oppe ved hjælp af halmsnore. Hvis køerne prøvede at rejse sig op, ville de uden tvivl få nogle skarpe metalstykker ned i ryggen som sad på afskærmningen.

Vi politianmeldte straks sagen og håber politiet har hjulpet dyrene. Vi ved ikke hvad der er sket i denne sag, for politiet nægter at udtale sig. De vil ikke give os en tilbagemelding. Ifølge lovgivningen har politiet ikke pligt til at udtale sig, da vi ikke er part i sagen. Dyrene er part i sagen, men de kan os bekendt ikke tage imod en tilbagemelding og ej heller klage over en afgørelse. Det kan vi, og derfor bør dette ændres i lovgivningen. Det er ret frustrerende ikke at vide, hvad der sker i sådanne sager. Vi agter dog at skrive til politimesteren for at høre, om vi kan få information om sagens udfald.