No kill policy

Vi afliver ingen heste unødigt.

Efter vores mening har alle heste ret til livet uanset deres alder, race og skavanker. Kun hvis de er alvorligt syge eller har kroniske smerter, får hestene fred stille og roligt under trygge rammer hos os. Beslutning om aflivning foregår altid i samråd med stedets faste dyrlæge.

Mange af de heste, som nyt Hesteliv får ind, har været udsat for vanrøgt eller mishandling. Hestens skavanker er oftest menneskeskabte. Derfor synes vi ikke, at det er rimeligt overfor hesten at aflive den, blot fordi den ikke længere kan bruges. Hesten er fra naturens side et flokdyr. Den har mere brug for sine egne artsfæller, end den har brug for mennesket. Hesten trives derfor fint uden at blive brugt af mennesket, så længe den er i flok med andre heste. Man kan dog sagtens finde andre måder at være sammen med sin hest på, hvis den ikke længere kan rides. Det kan ske gennem leg, agility eller jordtræning. De fleste af nyt Hestelivs heste bliver brugt på denne måde.

Janne Junker
1. februar 2014