Hingste uden foldtid

April 2015

Vi har fået en henvendelse ang. et hestehold. De drejer sig om 2 heste, som aldrig kommer ud på fold. 3 heste går dagligt på fold, hvorimod 2 hingste aldrig kommer ud. Vi har været forbi flere gange uden at træffe ejeren hjemme. Det var dog tydeligt at høre, at der var heste i stalden. De vrinskede meget, da de kunne høre, der var nogen udenfor. Der er en lokal borger, som kører forbi hver dag, og de har ALDRIG set andre end de 3 heste ude på folden.

Selv om det er hingste, så SKAL de ud på lige fod med andre heste, jfr. Hesteloven:

  • 17 Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold.

Dyreværnslovens § 1 og 2:

  • 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
  • 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Sagen er meldt til politiet, som har videregivet sagen til Fødevarestyrelsen.