Har du modtaget medlemsbladet?

 Vi har fået ny distributionskanal, og vil gerne sikre os at alle har fået.