Nyt Hesteliv søger Dyreværnsleder – ca 5 timer om ugen.

Da vores nuværende dyreværnsleder er blevet langtidssygemeldt, søger vi en, der kan overtage hendes rolle.

Nyt Hesteliv er en dyreværnsorganisation og Danmarks største hesteinternat, der har adresse i Morud på Fyn. Vi tager imod heste fra dyreværnssager, private overdragelser og frikøbte fra hestemarkeder. Vi er godkendt af fødevarestyrelsen og politiet som internat.

Når vi modtager en anmeldelse fra en privat borger, vil nyt Hesteliv tage på tilsyn for at vurdere sagens karakter. Ved en mindre overtrædelse vil vi tage en dialog med ejeren og følge op på sagen. Ved grovere tilfælde vil vi tilkalde politiet og bede om deres assistance i sagen. Det er kun politiet, der kan fjerne hestene.

Som dyreværnsleder skal du have et overblik over alle anmeldelser og sager Nyt Hesteliv får ind. Du skal kommunikere med livreddere rundt i landet, følge op på sagerne, politianmelde sagerne og tage dialogen med politiet og andre instanser, journalføre sagerne mm.

Det er derfor vigtigt at du har kendskab til og arbejdet med dyreværnssager før samt rutineret bruger af word, excell og database.

Nyt Hesteliv tager på hestemarkeder hvert år rundt om i landet. Dette skal dyreværnslederen også koordinere med livredderne.

Der ud over skal du sørge for tilsyn med de heste der er i familiepleje, i samarbejde med livreddere. Inden en hest fra Nyt Hesteliv kan komme i pleje, skal det nye hjem godkendes. Herefter kommer vi og besøger hestene ca 3 gange om året.

Nyt Hesteliv holder informationsmøder for nye og gamle livreddere, hvor du skal stå for indkaldelse og afholdelses af kurserne.

Nyt Hesteliv kan tilbyde kurser indenfor dyrevelfærd og vagtkurser.

Du vil bruge ca 5 timer om ugen som dyreværnsleder. Har man mod og lyst til det, kan man være med til at videreudvikle området.

Vi søger en person der:

–          Har stor viden om heste, deres foder og huldtilstand

–          Grundig viden om dyreværnsloven og Loven om hold af heste

–          Har gode kommunikationsevner – både mundtlig og på skrift

–          Et roligt væsen med megen gå-på-mod

–          Har lysten til at gøre en forskel for dyrene

–          Loyal og selvstændig

Jobbet er frivilligt og ulønnet, men vi kan tilbyde kørselsgodtgørelse samt kurser så du vil blive bedre rustet som dyreværnsleder.

Kontakt Nyt Hestelivs formand Janne Junker på

Mail: info@nyt-hesteliv.dk – skriv dyreværnsleder i emnefeltet.